Oefen websites

Websites 'om te oefenen'

De volgende websites zetten we in op school om lesstof te oefenen. Deze worden o.a. gebruikt bij het werken met doelen. Deze sites zijn vrij toegankelijk of d.m.v. de leerlinginlog te gebruiken. 

Naam website vakgebied Geschikt voor de groepen:
www.schoolbordportaal.nl  alle 1 tot en met 8
www.onlineklas.nl Rekenen/taal/topografie 4 tot en met 8
www.sommenprinter.nl Rekenen 3 tot en met 8
www.bloon.nl Spelling 3 tot en met 8
www.nieuwsbegrip.nl Begrijpend lezen 4 tot en met 8
www.leestrainer.nl Taal 5 tot en met 8
www.cambiumnet.nl Taal 7 en 8
www.spellingtoetsen.nl Spelling 6, 7 en 8
www.kids4cito.nl Rekenen/taal/spelling 6, 7 en 8
www.multiplications.com Rekenen tafels 4 tot en met 8
www.tafelsoefenen.nl Rekenen tafels 4 tot en met 8