Veilige omgeving

Aandacht voor ieder kind
De leerkrachten bieden een veilige omgeving en een goede sfeer, waar respect is voor elkaar en leerlingen zich thuis voelen.
Dit geven wij o.a. vorm door structureel sociale vaardigheidslessen te geven.

Goed gedrag en respect voor elkaar worden gestimuleerd. Tijdens deze lessen leren de leerlingen samenwerken, naar elkaar luisteren, samen problemen oplossen en hun mening te geven.

Leerkrachten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de sociale ontwikkeling van alle leerlingen en werken intensief samen. 

 

 

Vieringen
Wij zijn een openbare school en schenken aandacht aan vieringen uit de verschillende culturen.
Wij werken op school met zeven gedragsregels. Een ervan is: Iedereen hoort erbij. Respect voor de ander is daarbij belangrijk.

 

Veiligheidsonderzoek leerlingen

De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen een dgitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over het aspect veiligheid. De conclusie vanuit dit onderzoek is dat 2% van de kinderen zich niet geheel veilig voelt op school. Het landelijk gemiddelde is 9% dus daar scoren we ruim onder. We zijn blij dat we deze score behalen, maar blijven ons inzetten voor de veiligheid van alle kinderen op onze school. Hiervoor is een werkgroep samengesteld, genaamd: sociale veiligheid.

We zijn er trots op dat we ons een veilige school mogen noemen. Het certificaat is uitgereikt aan de locatie coordinator.