Veilige omgeving

Respectvolle omgang met elkaar en de (digitale) omgeving

Aandacht voor ieder kind
De leerkrachten bieden een veilige omgeving en een goede sfeer, waar respect is voor elkaar en leerlingen zich thuis voelen.
Dit geven wij o.a. vorm door structureel sociale vaardigheidslessen te geven. Hiervoor wordt de werkwijze van KiVa inzet. 

Goed gedrag en respect voor elkaar worden gestimuleerd. Tijdens deze lessen leren de leerlingen samenwerken, naar elkaar luisteren, samen problemen oplossen, hun mening te geven en elkaars mening te respecteren. Groepsvorming en de digitale omgeving komen daarbij ook aan bod.

Leerkrachten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de sociale ontwikkeling van alle leerlingen en werken intensief samen. 

 

 

Vieringen
Wij zijn een openbare school en schenken aandacht aan vieringen uit de verschillende culturen.
Wij werken op school met zeven gedragsregels. Een ervan is: Iedereen hoort erbij. Respect voor de ander is daarbij belangrijk.

 

Veiligheidsbeleving leerlingen

De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden jaarlijks bevraagd naar het leer- en leefklimaat op school. Deze vragenlijst gaat over het aspect veiligheid: hoe voel jij je in de groep, in de school en daarbuiten. Wordt je gepest, pest je zelf wel eens of zie je dat anderen gepest worden? Naast de eigen monitoring vindt er een onafhankelijk (digitaal) onderzoek plaats. De resultaten worden gedeeld met ouders en besproken in de Medezeggenschapsraad.

We zijn er trots op dat we ons een veilige school mogen noemen. Het certificaat is uitgereikt aan de locatie coordinator.