Open Huis

Dit schooljaar wordt er wederom een Open Huis georganiseerd voor ouders waarvan het kind in het volgende schooljaar 4 jaar wordt.

De datum wordt gezamenlijk met de overige Eibergse basisscholen vastgesteld.

Dit is gepland op woensdag 31 januari van 9.00-19.00 uur.

 

U kunt rondkijken en informatie ontvangen van onze medewerkers, kinderen en ouders.

Peuters zijn ook welkom deze dag: zij kunnen spelen in de kleutergroep of in het speellokaal.

 

In elke klas is iets te bekijken wat bijzonder is in onze school. 

De speerpunten van onze school worden nader belicht.

U ziet o.a.:

  • De werkwijze in de kleutergroepen
  • Kinderen werken aan doelen en de inzet van het doelenbord 
  • De Menno als opleidingsschool 
  • Sociale vaardigheidslessen en activiteiten 
  • Facta: thematisch zaakvakonderwijs 

 In de hal staat een kop koffie of thee klaar en er is ranja voor uw kind.

Tot ziens!

hierbij een foto impressie van een vorige editie