Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.
Meer informatie? www.passendonderwijs.nl 
 
Samenwerkingsverband IJssel-Berkel
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen in onze regio maken deel uit van een samenwerkingsverband IJssel Berkel. De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt.
Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
De mogelijkheden die er op ‘de Menno’ zijn, worden beschreven in het zogenaamde ‘ondersteuningsprofiel’. Dit document is door school opgesteld en besproken in de MR.
Het samenwerkingsverband biedt onze school ondersteuning in de vorm van
  • De beschikbaarheid van de Onderwijscoach. Alice Teunis is aangewezen voor onze school
  • Overleg en contacten met de gezinsregisseur van het Voor Mekaar team Eibergen
  • Indien nodig: expertise van deskundigen

Contactgegevens samenwerkingsverband IJssel-Berkel: Passend onderwijs voor elk kind
http://www.ijsselberkel.nl/
Houtwal 16
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
Nederland
0575 511 259