MEERplein

Een plein, dat meer is dan een schoolplein. Een plein dat ook ruimte biedt voor de buurtbewoners en bewoners van zorgcentrum de Meergaarden.

Een plein waar je kan spelen, ontdekken, leren en ontmoeten. Waar jong leer van oud en oud geniet van jong.

Dat is visie achter de aanpak van het 'kleuterplein'. Meer groen, minder tegels. Een open karakter waardoor het plein toegankelijker wordt. 

 

Met behulp van de tomeloze inzet van de pleincommissie en gulle sponsoren en subsidies hebben we al veel kunnen realiseren.

     

De moestuin, het werk van de leerlingen uit groep 6, levert al heerlijke tomaten en courgettes. 

 

Het volgende project is het ECO hotel. 

Leerlingen hebben ontwerpen gemaakt, waar Culturije medewerker Marlon van den Berg een totaalontwerp van heeft gemaakt.

We gaan samen met bewoners van de Meergaarden dit ontwerp bouwen.