Algemene informatie Oqido

Algemeen                                                                                                        

Voor de dagen dat u aan het werk bent zoekt u naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Naast kinderdagopvang biedt Oqido ook peuteropvang aan. Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal). Mocht u als ouder geen kinderdagopvang nodig hebben maar wilt u uw kind wel een goede voorbereiding op het basisonderwijs geven dan kunt u kiezen voor peuteropvang

Oqido biedt u daarom de mogelijkheid tot een goede en professionele opvang van uw kind(eren).

Bij Oqido staat het kind centraal en krijgt uw kind de ruimte om te leren, plezier te maken met leeftijdsgenoten en te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Een plek waar uw kind zich welkom voelt en mag zijn wie hij is.

Uitgangspunten hierbij zijn de vier pedagogische doelen zoals omschreven in de Wet Kinderopvang:
1. Het bieden van emotionele veiligheid
2. Het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. Het bieden van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties
4. De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” eigen te maken.

 

Onze professionele pedagogische medewerkers zorgen met veel liefde, passie en enthousiasme voor uw kind. Zij zijn deskundig opgeleid o.a. op het gebied van groepsactiviteiten en op het gebied van verzorging. Door hun inlevingsvermogen krijgt uw kind de zorg en aandacht die het nodig heeft, zowel individueel als in de groep.

De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd door o.a. muziek, fantasiespel, poppenkast, dans, knutselen, uitstapjes enz. Buiten kunnen ze nog fietsen, rennen, ontdekken, of sport- en spelactiviteiten doen. Wij bieden de kinderen een groot assortiment bijzonder spel- en ontwikkelingsmateriaal. Ook zijn er speciale activiteiten voor de kinderen van 3 jaar en ouder. Wij houden rekening met diversiteit in leeftijd/ontwikkeling  en behoeften.

De kinderen kunnen heerlijk spelen in de veilige, kleurrijke, kindvriendelijke ruimtes. De ruimtes zijn praktisch en licht ingericht met een doorgang naar een grote centrale speelruimte. Het heeft afgescheiden ruimten, maar biedt tegelijk doorkijk naar de andere vertrekken. Oqido heeft hierdoor een open uitstraling.  

 “We willen dat de kinderen zich happy, veilig en thuis voelen bij Oqido. We dragen actief en interactief bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij Oqido hebben we een hecht team. De communicatie is open, betrouwbaar en goed. Hierdoor staat er een gezellig, open, professioneel en enthousiast team klaar voor u en uw kind.”

 

Babygroep, van 0 tot 2 jaar                                                         

Rust, ritme en herhaling ontwikkelen bij een baby veiligheid en zelfvertrouwen. De baby dient de gelegenheid te krijgen om in het tijdloze te zijn zonder opgeschrikt, afgeleid of opgejaagd te worden. Hierdoor kan de baby zich ongestoord ontwikkelen. Zo kan het in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze sfeer van rust kan het kind zijn eigen ik ontdekken.

Een baby heeft veel rust en structuur nodig. Daarom zijn er voor de baby's aparte, eigen ruimtes. De babygroep is speciaal voor baby's van 0 tot 2 jaar. In de babyvriendelijke ruimtes kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen. Bij Oqido hebben wij bijzonder uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Verder bieden wij allerlei leuke activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.

Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In uw thuissituatie bent u degene die rust, ritme en regelmaat brengt. Bij Oqido is de dag bij voorkeur opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op uw thuissituatie. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

Sensitieve responsiviteit vinden wij een belangrijke competentie bij Oqido. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt. Ze nemen signalen van het kind waar en reageren daarop. Ze laten merken dat ze het kind gezien hebben, waarderen, houden rekening met het kind en helpen als dat nodig is. De pedagogisch medewerkers gaan de interactie/ dialoog aan met het kind. Onze medewerkers bezitten deze competentie en zorgen zo voor een optimaal welbevinden van uw kind.

“Ritme geeft steun, herkenning, houvast en vertrouwen”.

 

Wat heeft het kinderdagverblijf te bieden

 

 • Dagelijks opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur
 • Gedurende het gehele jaar geopend (m.u.v. feestdagen)
 • Vaste pedagogisch medewerkers op de groepen
 • Kind-volgsysteem waarin de pedagogish medewerker de ontwikkeling van uw kind bijhoudt en een warme overdracht naar school verzorgt
 • Ruime en sfeervol ingerichte groepsruimtes
 • Centrale speelhal, waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven
 • Grote buitenspeelplaats met veel speelmogelijkheden en een belevingstuin
 • Luiers, drinken, fruit, broodmaaltijd en tussendoortjes bij de prijs inbegrepen. De eet- en drinkmomenten zijn een gezamenlijk groepsgebeuren
 • Wij passen ons aan, aan het dagritme van thuis m.b.t. slapen en voedingstijden
 • Voldoende slaapgelegenheid
 • Regelmatig verzorgen we uitstapjes naar bijvoorbeeld het bos, de boerderij of gaan we eendjes voeren
 • Beweegwijs

 

 

Peutergroep, van 2 tot 4 jaar                                      

De meeste kinderen vinden de andere kinderen het leukste op het kinderdagverblijf. Hierbij leren de kinderen sociale competenties. Ze komen om te spelen en om samen op onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen.  Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen en voorkeur voor bepaalde kinderen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal samen spelen is plezier. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Oqido heeft een ruime centrale hal waar de peuters vrij kunnen rondlopen, rennen, fietsen. In deze centrale hal doen  wij  diverse activiteiten doen, zoals kringspelletjes, dansen op muziek, een poppenshow met de poppenkast, etc. Regelmatig wordt er een parcours opgesteld waarbij kinderen leren hun evenwicht en balans te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn speciaal voor de peuters en versterken de grove en fijne motoriek Maar ook de creativiteit, fantasie, de eigen waarde en het zelfbeeld worden bevorderd. Deze hal is ook ideaal als het weer buiten niet meewerkt.

Kinderen hebben van nature interesse in andere kinderen. Daarbij zijn de oudere peuters vaak heel zorgzaam voor de jonge peuters. Het contact met elkaar bevordert de ontwikkeling. De peuter heeft de ruimte om zich in eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een activerende en stimulerende rol. Een goede ontwikkeling in de beginjaren is een belangrijk fundament voor het verdere leven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen breed ontwikkelen. Eén van de manieren die wij hierbij gebruiken is het themagericht werken. We werken met verschillende thema’s, los van de thema’s zoals die van het seizoen of feestdagen. Door herhaling van een onderwerp leren kinderen. Door taal, beweging, knutselen, en het gebruik van de zintuigen leren kinderen over een bepaald onderwerp. Zoals, thema vervoer, eten, kleuren, dieren, boodschappen, verschillen (hoog / laag, klein/ groot etc.). Bij Oqido werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Wat houdt Startblokken in: Startblokken is een VVE programma met ontwikkelingsgerichte activiteiten die de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind, tussen de 2 en 4 jaar, stimuleert en bevordert. Startblokken werkt met thema’s die inspelen op de belevingswereld van het jonge kind. In de groepen wordt gedurende 2 à 3 weken gewerkt met thema’s, bijvoorbeeld seizoenen, feesten, boerderij en dergelijke. De volgende aspecten staan centraal in het thematisch werken met Startblokken:

- Spelactiviteiten.

- Constructieve en beeldende activiteiten.

- Gesprek- en taalactiviteiten.

- Begrippen en handelingen.

- Verkenning van de werkelijkheid, eventueel een uitstapje.

Naar aanleiding van het thema wordt er een speciale hoek ingericht of een bestaande hoek, zoals de huishoek, bouwhoek, winkelhoek, wordt hiervoor gebruikt. Ook wordt er geprobeerd de kinderen te laten spelen met echte materialen die van toepassing zijn op het thema, daardoor kunnen ze zich meer “inleven” in het thema. Indien het mogelijk is wordt er als afsluiting een uitstapje gemaakt naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of de markt al naar het gelang het thema is. Soms wordt er in combinatie met het thema ook met een verteltafel gewerkt. Bij een verteltafel staat een prentenboek centraal. Het prentenboek wordt dagelijks voorgelezen en met concrete materialen ondersteund. Herhaling leidt tot het naspelen van het boek. Met Startblokken willen wij de kinderen tussen 2 en 4 jaar een goede start geven. Dit doen we door betekenisvolle, echte en interessante spel- en ontwikkelingsactiviteiten aan te bieden:

- Kinderen ondersteunen en begeleiden bij zelfgekozen activiteiten.

- Kinderen activiteiten aanbieden die zijn gericht op de totale persoonsontwikkeling.

- Kinderen stimuleren en motiveren, zowel individueel als in groepsverband.

- Het vergroten van de woordenschat. - Interactie stimuleren kinderen onderling.

- Interactie stimuleren pedagogisch werker – kinderen. - Aanbieden van “echte” materialen.

 

De vrolijke, veilige groepsruimten lenen zich uitstekend voor knutselen, een verhaal voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen Onze bedden voldoen aan de richtlijnen.

Iedere dag buiten spelen is ons streven! Als het weer het toelaat, stimuleren wij de peuters om buiten te spelen. Onze plein is uitdagend ingericht met leuke speeltoestellen, zoals een glijbaan, zandbak, speelhuis en belevingstuin etc. De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is.

“Loop, speel, lach, het mag,  kijk, voel, ontdek, doe gek”

 

 

Buitenschoolse opvang, van 4 tot 13 jaar                           

 

Een kind voelt zich happy wanneer de omgeving geborgenheid, stabiliteit en gezelligheid geeft. Uiteraard dient het er vooral uitdagend te zijn.

Vol enthousiasme en met veel plezier staan onze deskundige pedagogische medewerkers iedere dag voor de kinderen klaar. De kinderen maken wij net zo enthousiast door vrolijke, creatieve activiteiten te organiseren. We prikkelen ze om mee te denken en mee te doen. Ze krijgen van ons alle aandacht die ze nodig hebben, zowel individueel als in de groep.

De medewerkers bieden de kinderen activiteiten aan, maar de kinderen hebben zelf de keuze om hieraan deel te nemen.    

De kinderen bedenken bijvoorbeeld ieder een eigen stripverhaal. Met papier, lijm en kleurpotloden gaan ze fanatiek en fantasierijk aan de slag! Zo leren ze elke keer weer iets nieuws, met en van elkaar. Andere uitdagende activiteiten zijn tafelvoetbal, spelletjes, buiten spelen en een activiteit in het speellokaal.

 

Eigenwaarde
Oqido vindt het belangrijk dat een kind alle ruimte krijgt zich te uiten. Blij, boos, verdrietig, het hoort er allemaal bij. Wij ondersteunen de kinderen, laten de kinderen in hun waarde en we zijn er voor ze.

Doordat de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar ligt, zijn er verschillende behoeftes. Bij Oqido spelen we hierop in door te luisteren naar de wensen van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen, de jongens en meisjes of juist alles gezellig bij elkaar. Er is aandacht voor ieder kind, dus zijn er ook activiteiten voor ieder kind.

Naast het spelen bieden we structuur en hebben we regels. De groep heeft vaste pedagogische medewerkers. Samen ruimen we op, samen lossen we conflicten op en we spelen om de beurt met iets wat we leuk vinden. Onze pedagogisch medewerkers zijn duidelijk en consequent.

 

Ruimte
Oqido heeft een kleinschalige bso (max. 20 kinderen) in Obs de Menno en Den Borgweg in Rekken. Hierdoor is er aandacht voor ieder kind. De ruimte is uitdagend ingericht voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Veiligheid en geborgenheid vormen het fundament. De ruimte is multifunctioneel ingericht met een huiselijke sfeer. Heel veel spelletjes, een computer, een leeshoekje, filmpjes, een knutselhoek en nog veel meer!

Op de uitdagende, ruime pleinen kunnen de kinderen zowel in de zon als in de schaduw spelen. Oqido vindt het namelijk belangrijk dat de kinderen buiten spelen. Of de zon nu schijnt of het miezert, we gaan er met de kinderen op uit. 

 

“Ieder kind verdient het om happy te zijn”.

 

Wat heeft de BSO te bieden

 • Alle dagen naschoolse opvang van 14.30 tot 18.00 uur of van 12.00 tot 18.00 uur.
 • Alle dagen voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur
 • Opvang in schoolvakanties en lesvrije dagen van school
 • Een groepsruimte verdeeld in gezellige hoeken, met spelmateriaal voor de diverse leeftijden.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse ruimtes in of bij de locaties zoals speellokaal, hal, atelier en speelplaats.
 • Een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten als sport en spel, koken, knutselen en ook uitjes naar bijvoorbeeld het bos of een speeltuin.
 • De mogelijkheid tot het maken van huiswerk
 • Gezellige huiselijke sfeer
 • Na schooltijd drinken we gezamenlijk ranja met een kom yoghurt met cruesli erbij
 • Ook eten we fruit met de kinderen
 • In vakanties en op woensdag en vrijdagmiddag wordt er samen een broodmaaltijd gegeten.
 • De kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat

 

 

 

Voorbeeld tarieven 2018

 

Voorbeeld 1:

 

Kinderen                                             1

Soort opvang                                    Kinderdagverblijf

Aantal dagen                                    2 dagen

Gezamenlijk inkomen                      €25.000

 

Bruto per maand                             €673.84

Netto per maand                             €52.84

Netto uurprijs                                   €0.59

 

Voorbeeld 2:

 

Kinderen                                            1                                             2             

Soort opvang                                    Kinderdagverblijf            buitenschoolse opvang, schoolweken

Aantal dagen                                     2 dagen                               2 dagdelen (kort, 3 uur)

Gezamenlijk inkomen                      €45.000

 

Bruto per maand                             €673.84                                €173.83             

Netto per maand                             €138.10                                €23.57                

Netto uurprijs                                   €1,55                                     €1,03