GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeden van kinderen.

 

Vierjarigen Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.

Vier/vijfjarigen U krijgt een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. De leerkracht vult ook een vragenlijst in. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten en onderzoekt uw kind als dat nodig is. Er is aandacht voor spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door.

Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. We voeren een gesprek over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook meten wij lengte en gewicht en doen wij een gehoor- en oogtest. Als het nodig is verwijst de jeugdverpleegkundige uw kind door naar de jeugdarts.

Negenjarigen Uw kind krijgt een uitnodiging voor: - de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond - de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.

Groep 7 De kinderen krijgen een groepsles over Gezonde Leefstijl. Onderwerpen zijn voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en puberteit.

Inloopspreekuren Een aantal keren per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.  

 

JGZ magazine online voor meer info

 

E-magazine Jeugdgezondheidzorg GGD Noord- en Oost-Gelderland   

 

flyer inloopspreekuur