GGD

Jeugdgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan?

Groeit mijn kind wel goed?

Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen?

Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van de GGD.

Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste.

Wat biedt de jeugdgezondheid aan?

Taal-spraakscreening

In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.

Gezondheidsonderzoek kleuters

De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4,5-5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek.

Meten en wegen

De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6, meestal tijdens de gymles.

Les gezonde leefstijl

De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.

Kinderrechten-NU bovenbouw

In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.

Inloopspreekuur

Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.

 

De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.

De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of school voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering. ·

Vaccinaties:

kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMR vaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.

 

Meer informatie? Kijk op de website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om?

U kunt een e-mail sturen naar jgz@ggdnog.nl. Ook is de GGD van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00.