GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeden van kinderen.

Aanbod jeugdgezondheid  GGD NOG in schooljaar 2020-2021

Ook in het schooljaar 2020-2021 is de jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland er weer voor u en uw kind!

Jeugdgezondheid en corona

Ons werk volgt de recente maatregelen rondom de 1,5 meter maatschappij. In de zomer van 2020 werken we dit verder uit.

U krijgt van ons altijd van tevoren bericht wanneer en waar wij u of uw kind uitnodigen voor een gezondheidsonderzoek, logopedische screening of een gesprek.  Spreekuren van de jeugdverpleegkundigen worden via school bekendgemaakt.

Chatten

Elke werkdag van 19.00-21.00 uur kunt u chatten met één van onze jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen over de opvoeding, gezondheid van uw kind.

Vaccinaties

De vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma gaan, in aangepaste vorm, gewoon door. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hier vanzelf bericht over.

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 jaar worden een uitnodiging voor de DTP/BMR-prik, met 14 jaar voor de meningokokkenprik en meisjes in het jaar dat ze 13 worden voor de HPV-prikken.

Inhalen gezondheidsonderzoeken schooljaar 2019-2020

Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet alle gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en de kinderen kunnen bieden.  

Vragen

Neem voor vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind contact op met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist van de school van uw kind. Of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl en vermeld daarbij hoe wij u kunnen bereiken en op welke school uw kind zit.

Of kijk voor actuele informatie over de jeugdgezondheid en het coronavirus op www.ggdnog.nl en op www.ggdsamengezond.nl

 

 

 

Algemene werkwijze

Vierjarigen Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.

Vier/vijfjarigen U krijgt een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. De leerkracht vult ook een vragenlijst in. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten en onderzoekt uw kind als dat nodig is. Er is aandacht voor spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door.

Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. We voeren een gesprek over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook meten wij lengte en gewicht en doen wij een gehoor- en oogtest. Als het nodig is verwijst de jeugdverpleegkundige uw kind door naar de jeugdarts.

Negenjarigen Uw kind krijgt een uitnodiging voor: - de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond - de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.

Groep 7 De kinderen krijgen een groepsles over Gezonde Leefstijl. Onderwerpen zijn voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en puberteit.

Inloopspreekuren Een aantal keren per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.  

 

JGZ magazine online voor meer info

 

E-magazine Jeugdgezondheidzorg GGD Noord- en Oost-Gelderland