Talentontwikkeling

Ontdekken en stimuleren van de eigen talenten

Onderwijs op maat
Wij bieden passend onderwijs. Dit betekent dat we elk kind uitdagen tot goed presteren. Meer- en hoogbegaafde leerlingen,maar ook de meer praktisch ingestelde leerlingen vinden bij ons een goede plek. Door het diverse onderwijsaanbod ontdekken de kinderen wat ze interessant vinden en wat hun talenten zijn.

Podium
Leerlingen treden op voor medeleerlingen en ouders. Dit gebeurt bij vieringen en projecten, zoals tijdens het eigen Menno Moment in het Openlucht Theater.

Sport en bewegen
In samenwerking met Sport Federatie Berkelland kunnen de leerlingen regelmatig deelnemen aan een sportuurtje na schooltijd en worden er in de middagpauze pleinspelen georganiseerd.

Popkoor                                                                                                                                     

Onder leiding van een muziekdocent kunnen leerlingen deelnemen aan het popkoor. Onder schooltijd wordt er geoefend voor de optredens tijdens de vieringen.

Leerlingenraad
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het is een miniparlement in een minisamenleving. 
Zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie.
Zij is het visitekaartje van de school. Bovendien is het een goed forum om problemen op te lossen.
 
Onze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.