Talentontwikkeling

Ontdekken en stimuleren van de eigen talenten

Onderwijs op maat
Wij bieden passend onderwijs. Dit betekent dat we elk kind uitdagen tot goed presteren. Meer- en hoogbegaafde leerlingen,maar ook de meer praktisch ingestelde leerlingen vinden bij ons een goede plek. Door het diverse onderwijsaanbod ontdekken de kinderen wat ze interessant vinden en wat hun talenten zijn. Daarvoor is het MTL ingericht: het Menno Talent Lab.

Podium
Leerlingen treden op voor medeleerlingen en ouders. Dit gebeurt bij vieringen en projecten, zoals tijdens het eigen Menno Moment in het Openlucht Theater.

Sport en bewegen
De vakdocenten van SFB verzorgen het bewegingsonderwijs. Voor de midden- en bovenbouw worden Pleinspelen georganiseerd. Leerlingen begeleiden het spel dat tijdens de middagpauze wordt gespeeld.                                                                                                                   

Leerlingenraad
Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het is een miniparlement in een minisamenleving. 
Zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie.
Zij is het visitekaartje van de school. Bovendien is het een goed forum om problemen op te lossen.
 
Onze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.