Talentontwikkeling

Onderwijs op maat
Wij bieden passend onderwijs. Dit betekent dat we elk kind uitdagen tot goed presteren. Meer- en hoogbegaafde leerlingen,maar ook de zorgleerlingen vinden bij ons een goede plek.

Podium
Leerlingen treden op voor medeleerlingen en ouders. Dit gebeurt bij vieringen en projecten, zoals tijdens het eigen Menno Moment in het Openlucht Theater.

Sport en bewegen
In samenwerking met Sport Federatie Berkelland kunnen de leerlingen regelmatig deelnemen aan een sportuurtje na schooltijd en worden er in de middagpauze pleinspelen georganiseerd.

Balti/programmeertalen
Leerlingen uit groep A,B,en 3 werken met Beebot . Beebot is een computerprogramma waarbij kinderen leren te programmeren. Beebot is de hoofdfiguur van het programma. De kinderen programmeren Beebot zodat deze een vooraf bepaalde route goed loopt. Dit vereist inzicht en oefening. In de volgende groepen gaat het verder met Baltie die uiteindelijk ook de brug over kan. De kinderen leren  om met het programma te werken en doorlopen diverse stadia. Naast deze programma's kunnen ook andere digitale programmeerprogramma's worden ingezet. 

Schoolband
Leerlingen kunnen deelnemen aan de schoolband of het schoolkoor. Onder begeleiding van een dirigent wordt er wekelijks geoefend. Ook worden er blokfluitlessen aangeboden.

Leerlingenraad
Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het is een miniparlement in een minisamenleving. 
Zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie.
Zij is het visitekaartje van de school. Bovendien is het een goed forum om problemen op te lossen.
 
Onze leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.