Schoolvakanties  en onderwijskundige dagen 2021 2022

Schoolvakanties

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 21 tot en met 25 februari 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022

Meivakantie 25 april tot en met 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april)

Hemelvaart 26 & 27 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022

 

Onderwijskundige dagen 

Dit schooljaar zijn er wederom onderwijskundige dagen gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij. Het team gebruikt deze momenten voor studiebijeenkomsten (in het eigen team of binnen stichting Oponoa), scholing en onderwijskundige vergaderingen.

Een aantal van deze dagen zijn gepland met extern taal-leesdeskundige Willeke Evers. Zij verzorgt voor alle scholen van stichting Oponoa een traject in het kader van onderwijs in begrijpend lezen.

Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen. 

 

Onderwijskundige dagen voor alle kinderen van school

Woensdag 27 oktober 2021

Woensdag 26 januari 2022

Vrijdag 15 april 2022

Woensdag 15 juni 2022

Vrijdag 8 juli 2022

 

Onderwijskundige dagen voor onderbouw tot en met groep 4

Vrijdag 24 december 2021

Vrijdag 4 februari 2022

Vrijdag 3 juni 2022