Schoolvakanties 2023 2024

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar zijn als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2023  

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 

Tweede Paasdag: 1 april 2024  

Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 dit is inclusief Koningsdag en Hemelvaart

Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024  

Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024 

 

Onderwijskundige dagen 

Dit schooljaar zijn er een aantal onderwijskundige dagen gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij. Het team gebruikt deze momenten voor studiebijeenkomsten (in het eigen team of binnen stichting Oponoa), scholing en onderwijskundige vergaderingen.

Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen. 

 

Onderwijskundige dagen voor alle kinderen van school

Maandag 11 september 2023

Woensdag 4 oktober 2023

Donderdag 18 januari 2024

Vrijdag 29 maart 2024  (Goede Vrijdag)

Woensdag 26 juni 2024

Vrijdag 12 juli 2024

 

Groep 5-8: vrijdag 22 december 2023  middag vrij (12.00 uur uit)

Onderwijskundige dagen groep 1-4

Woensdag 6 december

Vrijdag 22 december 2023

Maandag 5 februari 2024

Vrijdag 14 juni 2024