Motivatie en interesse

Doelgericht werken, kind gesprekken, rapportfolio

Zelfstandigheid
Bij de kleuters worden al keuze activiteiten rond een thema aangeboden.
In alle groepen leren de leerlingen zelfstandig te werken door keuzes te maken en te plannen.

Naast de basisvakken geven wij Engels vanaf de kleutergroepen en is er aandacht voor wereldoriëntatie en creatieve vakken.
ICT onderwijs, muzikale vorming en bewegingsonderwijs wordt door vakleerkrachten gegeven.

Leerling gesprekken
Wij houden regelmatig met de leerling gesprekken: hoe voelt een leerling zich en wat wil de leerling nog bereiken? Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van hun taak. Het rapportfolio geeft de ontwikkeling van de leerling goed weer.

Cultuur
Elke groep heeft een jaarprogramma met culturele activiteiten. Ze brengen wij o.a. een bezoek aan Beeld en Geluid te Hilversum, gaan wij naar voorstellingen en hebben wij samenwerking gevonden in de Popschool Drums and Dance in Eibergen. De culturele activiteiten worden gekoppeld aan de thema's van wereldorientatie.