Motivatie en interesse

Doelgericht werken, kind gesprekken, rapportfolio

Zelfstandigheid
Bij de kleuters worden al keuze activiteiten rond een thema aangeboden.
In alle groepen leren de leerlingen zelfstandig te werken door keuzes te maken en te plannen.

Naast de basisvakken geven wij Engels vanaf de kleutergroepen en is er aandacht voor wereldoriëntatie, digitale geletterdheid en creatieve vakken.
Muzikale vorming, GVO en HVO en bewegingsonderwijs wordt door vakleerkrachten gegeven.

Leerling gesprekken
Wij houden regelmatig met de leerling gesprekken: hoe voelt een leerling zich en wat wil de leerling nog bereiken? Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van hun taak. Het rapportfolio geeft de ontwikkeling van de leerling goed weer.

Cultuur
Elke groep heeft een jaarprogramma met culturele activiteiten. De culturele activiteiten worden gekoppeld aan de thema's van wereldorientatie.