OR

Wij zijn de Ouderraad (OR) van obs Menno ter Braak.
Het emailadres is: or@mennoterbraakschool.nl

De OR bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Sylvia Bouwmeester
Secretaris: Marlies Krooshof
Penningmeester: Marloes Baak
Sanne Marris, Inge Winkelhorst, Ilse Nienhuis, Fanne Roerink, Erica de Ron, Manon Eiting, Ellen Taken (allen ouders) en Renee te Vaanholt en Aniek Wilmink (beiden leerkracht)   

De Ouderraad (OR) is als vereniging in juni 2006 officieel opgericht.
De OR heeft tot taak een bijdrage te leveren aan de positieve uitstraling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
Wij doen dit door te helpen bij activiteiten anders dan de lesgevende. Hiermee bevorderen wij ook de belangstelling en betrokkenheid van ouders bij school.

Wat houdt dit nu allemaal concreet in?
Binnen de OR zijn commissies gevormd voor organiseren van activiteiten of het hulp geven aan activiteiten door het team opgezet. Bijvoorbeeld: Sinterklaas, Pasen, Kerst, Mennomoment, grote themaprojecten, het versieren van de school, spelletjes, regelen van vergunningen, regelen van de muziekinstallatie enzovoort.
Het hoort er allemaal bij!

De OR organiseert ook zelfstandig acties als deze zich voordoen, zoals het organiseren van een flessenactie of sponsorloop 

Zoals u ziet er gebeuren tal van activiteiten die fijn zijn voor de kinderen en niet plaats kunnen vinden zonder hulp van ouders. 

Samen zorgen we zo voor een fijne school waar veel te beleven en te leren valt.