AVG / Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook wij hebben er voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

Bij de basisscholen van St. Oponoa gaan we altijd zeer bewust en zorgzaam om met uw persoonlijke gegevens. Ons streven naar privacy is niet veranderd. De bescherming van de privacy van onze gebruikers is daarbij van het grootste belang. Daarom willen we u graag informeren over onze vernieuwde privacy-protocol. 

In deze privacyverklaring is omschreven:
§ welke persoonsgegevens we verwerken;
§  waarom we deze persoonsgegevens verwerken;
§  hoe we de persoonsgegevens beveiligen;
§  hoe lang we de persoonsgegevens bewaren;
§  wat uw rechten zijn in dat verband;
§  op welke manier u die rechten kunt uitoefenen.

Het vernieuwde privacy-protocol en een informatieblad voor ouders/verzorgers kunt u vinden via de link op deze pagina. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacy-protocol kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming  fg@oponoa.nl