Logopedie Eibergen

Logopedie Eibergen heeft een dependance binnen de school.

OBS Menno ter Braak en Logopedie Eibergen zijn een overeenkomst aangegaan waardoor het mogelijk is een dependance van Logopedie Eibergen op school te organiseren.
Doordat de logopedische zorg binnen de school plaats vindt mist uw kind zo min mogelijk onderwijstijd en blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving. Tevens kan de zorg voor uw kind met de leerkracht en de intern begeleider goed en efficiënt op elkaar afgestemd worden.

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk, dat betekent dat wij kwalitatieve zorg garanderen als u als ouder betrokken bent bij de logopedische zorg van uw kind. Dit houdt in dat u minimaal de helft van de behandelingen aanwezig bent. Daarnaast is het ook belangrijk dat de oefeningen die binnen de logopedische behandeling plaatsvinden thuis herhaald en uitgevoerd worden.
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd bij de behandelend logopediste.
Voor de dependance op OBS Menno ter Braak gelden dezelfde (behandel)voorwaarden en eisen als op de andere (praktijk)locaties. Dit houdt in dat school niet verantwoordelijk is voor het nakomen en/of afmelden van de logopedische behandelingen.

Logopedie Eibergen is allround, hetgeen betekent dat wij alle logopedische klachten en problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, eten en drinken behandelen.
Wanneer u als ouder vragen heeft over uw kind wat betreft de bovengenoemde logopedische klachten, of wanneer uw kind in aanmerking komt voor logopedische begeleiding en/of behandeling kan dit binnen school plaatsvinden in een aparte behandelruimte die speciaal is ingericht voor Logopedie Eibergen.

Folders van Logopedie Eibergen zijn op school verkrijgbaar.

Informatie en aanmelding kan via de volgende contactgegevens:
Contactformulier website: http://www.logopedie-eibergen.nl/afspraak-maken/
Email: info@logopedie-eibergen.nl
Tel: 0545-472575