Algemene informatie financiële regelingen

Jeugdsportfonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten, niemand buitenspel!
Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds Gelderland bij te springen. Zij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. Informatie hierover kunt u vinden op de website: www.jeugdsportfonds.nl
Binnen onze gemeente ligt de organisatie in handen van de Sportfederatie Berkelland.
Informatie kunt u inwinnen bij Gerrie Schaperclaus: info@sportfederatieberkelland.nl

Financiele regeling voor ouders
Onlangs hebben wij de volgende informatie gekregen voor financiele regelingen voor ouders.
Er bestaat een nieuwe website met informatie over diverse financiele regelingen voor ouders: http://www.kinderbijslag.org.  Deze website bevat informatie over bijvoorbeeld de kinderbijslag, maar ook het kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingaftrek voor ouders en de tegemoetkoming in schoolkosten. Allemaal informatie welke weliswaar openbaar beschikbaar is, maar wel zeer verspreid over diverse websites. Daarom is deze informatie nu voor u gebundeld.

Jeugdcultuurfonds
Volgens schattingen zijn er in Nederland zo'n 350.000 kinderen die om financiele redenen niet mee kunnen doen met sport of muziekles: hun ouders hebben daarvoor te weinig geld. Het Jeugdcultuurfonds wil deze financiele drempels weghalen en kinderen in achterstandsposities de gelegenheid geven om muziek te leren spelen. Per kind zal jaarlijks een bedrag beschikbaar zijn van 450 euro. Aanvragen kunnen niet door kinderen of ouders worden ingediend, maar moeten worden ingediend door een leerkracht of maatschappelijk werker. Alle informatie over werkwijze en aanvragen is beschikbaar op www.jeugdcultuurfonds.nl
Ouders die hierover denken in aanmerking te komen kunnen contact opnemen met de leerkracht of directeur.