Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is wederom vastgesteld op 

€ 50,- per kind.

 Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd, die niet door het ministerie vergoed worden. Dit zijn alle activiteiten die buiten de lessen om georganiseerd worden zoals;

  • sinterklaasfeest €   5,00           
  • eindejaar viering €   5,00
  • schoolreisje of kamp € 25,00 tot € 32,00
  • projecten en activiteiten anders dan genoemd €   5,00                      
  • incidentele uitgaven, waaronder lief en leed €   2,00

Lidmaatschap vereniging ouderraad

Lidmaatschap van de vereniging geeft u de mogelijkheid om mee te praten over wat er georganiseerd wordt door de ouderraad en de financiën van de ouderraad.

U wordt lid van de vereniging ouderraad middels het betalen van de contributie die voor dit jaar is vastgesteld op 50 cent per gezin.

Het is mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage en het lidmaatschap van de ouderraad in termijnen te betalen.