Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd en geïnd door de ouderraad van onze basisschool.

Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd voor uw kind(eren), die niet door het ministerie vergoed worden. Dit zijn alle activiteiten die buiten de lessen om georganiseerd worden zoals;

  • sinterklaasfeest €   7,00           
  • eindejaar viering €   5,00
  • schoolreisje of kamp €   25,00 tot € 32,00
  • projecten en activiteiten anders dan genoemd €   5,00                      
  • incidentele uitgaven, waaronder lief en leed €   2,00

 

Elk schooljaar wordt er gekeken naar de hoogte van de bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is wederom vastgesteld op € 50,- per kind.

 

Lidmaatschap vereniging ouderraad

Lidmaatschap van de vereniging geeft u de mogelijkheid om mee te praten over wat er georganiseerd wordt door de ouderraad en de financiën van de ouderraad.

U wordt lid van de vereniging ouderraad middels het betalen van de contributie die voor dit jaar is vastgesteld op 50 cent per gezin.

 

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en het lidmaatschap van de ouderraad verzoek ik u vriendelijk deze voor 1 maart 2020 te betalen. Mocht u de betaling niet in één keer kunnen voldoen, dan kunt u deze ook in termijnen betalen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient u het aantal termijnen waarin u betaalt op het antwoordstrookje te vermelden.

 

U kunt het bedrag overmaken op:

  • Bankrekeningnummer: NL32 RBRB 0898637333

t.n.v. de Ouderraad obs Menno ter Braak Eibergen

o.v.v. de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)

 

Bij vragen en/of problemen rondom de betaling verzoek ik u vriendelijk om vóór 15 november 2019 contact op te nemen met Marjan Wolterink, locatie coördinator.