Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd en geïnd door de ouderraad van onze basisschool.

Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd voor uw kind(eren), die niet door het ministerie vergoed worden. Dit zijn alle activiteiten die buiten de lessen om georganiseerd worden zoals;

  • sinterklaasfeest €   5,00           
  • eindejaar viering €   5,00
  • schoolreisje of kamp €   25,00 tot € 32,00
  • projecten en activiteiten anders dan genoemd €   5,00                      
  • incidentele uitgaven, waaronder lief en leed €   2,00

 Elk schooljaar wordt er gekeken naar de hoogte van de bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is wederom vastgesteld op € 55,- per kind.

 Lidmaatschap vereniging ouderraad

Lidmaatschap van de vereniging geeft u de mogelijkheid om mee te praten over wat er georganiseerd wordt door de ouderraad en de financiën van de ouderraad.

U wordt lid van de vereniging ouderraad middels het betalen van de contributie die voor dit jaar is vastgesteld op 50 cent per gezin.

 

U kunt het bedrag overmaken op:

  • Bankrekeningnummer: NL32 RBRB 0898637333

t.n.v. de Ouderraad obs Menno ter Braak Eibergen

o.v.v. de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)

 

Bij vragen en/of problemen rondom de betaling verzoek ik u vriendelijk om contact op te nemen met Marjan Wolterink, locatie coördinator.

Verloopt de betaling van de ouderbijdrage via een vergoeding van de gemeente, dan kunt u ook contact opnemen met Marjan Wolterink. De ouderraad van school is aangesloten bij de app, waardoor de betaling digitaal kan plaatsvinden.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.