Leren van elkaar

Samen leren: binnen en buiten de groep

Samenwerking
Wij stimuleren de samenwerking tussen leerlingen door het doelgericht werken met een duidelijke en gestructureerde aanpak. Op deze manier leren de leerlingen met en van elkaar. 

Ontwikkeling
Het team blijft zelf ook in ontwikkeling. Wij volgen daarvoor samen, maar ook individueel cursussen en opleidingen. Daarnaast waarborgen wij de kwaliteit van het onderwijs door opbrengstgericht te werken en een goede leerlingenzorg.

Opleidingsschool
Wij zijn een officiële Opleidingsschool. 
Dit betekent dat er studenten op onze school stage lopen en begeleid worden door het team.

In onze opleidingsschool lopen studenten stage uit verschillende opleidingen en jaarlagen.
De Menno is aangesloten bij
- de Pabo opleiding van Hogeschool Iselinge uit Doetinchem 
- Opleiding voor onderwijsassistent en klassenassistent Het Graafschap college uit  Groenlo
- Scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs: Het Assink Lyceum en de Maxx

Opleider in de school is Cindy Arends. Zij is gediplomeerd opleider en heeft de volgende taken:
- ze is het aanspreekpunt voor de studenten en de mentoren
- ze is verantwoordelijk voor de planning en begeleiding
- ze volgt de bijeenkomsten georganiseerd door verschillende opleidingen

Alle leerkrachten op de Menno zijn gecertificeerde mentoren. Door middel van scholingsbijeenkomsten worden deze onderhouden en blijft de aansluiting tussen de opleiding en de ontwikkelingen op de opleidingsschool gegarandeerd.

Taalproject
Onze school heeft haar naam te danken aan Menno ter Braak, een bekende schrijver. Door het taalproject besteden wij extra aandacht aan taalontwikkeling. Het uitnodigen van een beroemde kinderboeken schrijver of een theatervoorstelling hoort daar bij. Paul van Loon en Hans en Monique Hagen waren bij ons al op bezoek!