Schoolgids

SCHOOLGIDS 2023 2024

Hierboven kunt u klikken op de link naar de schoolgids voor het schooljaar 2023 2024.

Hierin kunt u allerlei informatie vinden over onze school: visie, organisatie en werkwijze. Op deze wijze krijgt u een zo compleet mogelijk beeld van het onderwijs op 'de Menno'.

Elk jaar wordt deze gids bijgesteld en door de MR vastgesteld.

Voor ouders van leerlingen die al op onze school zitten, zal deze gids het karakter hebben van een naslagwerk.

Voor ouders van leerlingen die voor het eerst onze school gaan bezoeken, zal het een bron van nieuwe informatie zijn.

Deze gids is één van de schakels in de communicatie tussen school en ouders.