MR

Wij zijn de MR, medezeggenschapsraad,van obs Menno ter Braak.
Wij ondersteunen het team op beleidsmatig terrein.

Ons emailadres is: mr@mennoterbraakschool.nl

De  MR bestaat uit de volgende personeelsleden:

  1. Lisette Lamers (secretaresse)
  2. Marjan Wolterink
  3. Cindy Arends

De oudergeleding bestaat uit:

  1. Bert Zuidersma (voorzitter)
  2. Bouke Temmink
  3. Femke Sprick

Afvaardiging Oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: Anne Stroot 

 
MR vergaderingen


Deze zijn openbaar voor ouders en worden gehouden op school.
Vergaderdata worden op het infobulletin vermeld en beginnen op 19.30 uur.
Wilt u komen dan graag opgave vooraf aan : mr@mennoterbraakschool.nl 
U bent van harte welkom.