MR

Wij zijn de MR, medezeggenschapsraad,van obs Menno ter Braak.
Wij ondersteunen het team op beleidsmatig terrein.

Ons emailadres is: mr-mennoterbraak@oponoa.nl

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs Menno ter Braak bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR legt de verbinding tussen leerkrachten, directie en ouders van de school en kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR denkt actief mee over belangrijke zaken op school, zoals hoeveel geld waar naar toe gaat en wat er in het schoolplan komt. Als MR vinden wij openheid en onderling overleg belangrijk om de kwaliteit van (veilig) onderwijs te verhogen/ behouden.

Obs Menno ter Braak stelt aan het begin van het schooljaar het jaarplan vast. In dit jaarplan word vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR vergadert 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in het infobulletin. Een korte samenvatting van de besproken punten tijdens de vergadering zijn heir ook in terug te vinden. Mocht je opmerkingen, vragen of input hebben, aarzel dan niemand om één van de MR leden aan te spreken. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigd alle ouders van de Menno, dus we horen graag van jullie.

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Voorzitter: Wouter van Uem, vader van Maud, Sofie en Boet

MR lid: Emiel Eiting, vader van Linne en Jent

Mr lid: Ellen Wassink, moeder van Timo, Roan en Joris

Mr lid: Tjomme Oonk, leerkracht

Mr lid: Nicky Tempel, leerkracht

Secretaris: Lisette Lamers, leerkracht

 
MR vergaderingen

Deze zijn openbaar voor ouders en worden gehouden op school.
Vergaderdata worden op het infobulletin vermeld en beginnen op 19.30 uur.
Wilt u komen dan graag opgave vooraf aan :  mr-mennoterbraak@oponoa.nl
U bent van harte welkom.