MR

Wij zijn de MR, medezeggenschapsraad,van obs Menno ter Braak.
Wij ondersteunen het team op beleidsmatig terrein.

Ons emailadres is: mr@mennoterbraakschool.nl

De  MR bestaat uit de volgende personeelsleden:

  1. Lisette Lamers (secretaresse)
  2. Tjomme Oonk
  3. Nicky Tempel

De oudergeleding bestaat uit:

  1. Wouter van Uem (voorzitter)
  2. Ellen Wassink
  3. Emiel Eiting
 
MR vergaderingen

Deze zijn openbaar voor ouders en worden gehouden op school.
Vergaderdata worden op het infobulletin vermeld en beginnen op 19.30 uur.
Wilt u komen dan graag opgave vooraf aan : mr@mennoterbraakschool.nl 
U bent van harte welkom.