MR

Wij zijn de MR, medezeggenschapsraad,van obs Menno ter Braak.
Wij ondersteunen het team op beleidsmatig terrein.

Ons emailadres is: mr@mennoterbraakschool.nl

De  MR bestaat uit de volgende personeelsleden:

  1. Lisette Lamers (secretaresse)
  2. Tjomme Oonk
  3. Kelly Rosendahl

De oudergeleding bestaat uit:

  1. Bouke Temmink (voorzitter)
  2. Femke Sprick
  3. Eelke Boonstra

Afvaardiging Oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: Anne Stroot 

 
MR vergaderingen


Deze zijn openbaar voor ouders en worden gehouden op school.
Vergaderdata worden op het infobulletin vermeld en beginnen op 19.30 uur.
Wilt u komen dan graag opgave vooraf aan : mr@mennoterbraakschool.nl 
U bent van harte welkom.