Leerlingenraad

   Vergaderen       

                 Brainstormen

 Verkiezingen                             

      Discussieren

                                                                   Je mening geven

  Activiteiten organiseren                       

     Plannen maken

                                             Leren van en met elkaar

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Het is een miniparlement in een minisamenleving. 

Zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie.

 

De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak.

De raad brengt de andere leerlingen op de hoogte van haar activiteiten.

De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over de zaken die met de school te maken hebben. De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.

De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van activiteiten, na goedkeuring van de school.