Sportfederatie Berkelland

In de lessen bewegings onderwijs maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen. De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks nemen wij hiervoor bij de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij leerlingen extra hulp bieden in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra of de SportCross. Daarnaast bieden wij ook weerbaarheidslessen aan tijdens schooltijd en kunnen kinderen deelnemen aan het naschoolse Rots & Water-programma.  

Vorig schooljaar zijn we gestart met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking. Hierin bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een sport doen. Wanneer kinderen nog geen sport beoefenen, dan gaan we samen met hen op ontdekking welke sport ze leuk vinden en wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze lessen bewegingsonderwijs te integreren en daar waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden na schooltijd (bij de vereniging of bij de SportCarrousel). Daarbij nemen we ook de mogelijke belemmeringen (zoals motorische vaardigheid, kosten, reistijd) onder de loep en proberen we samen met het kind en thuisfront een passende sport te vinden.  

Wil je meer informatie over de gymlessen of één van onze programma’s? Neem dan eens een kijkje op onze website: www.sportfederatieberkelland.nl  Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. Met sportieve groet, 

Anne Waanders, Monique Eggink & Stijn Kruisselbrink 

Sport Federatie Berkelland  

Anne Waanders - Anne@sportfederatieberkelland.nl 

Monique Eggink – Monique@sportfederatieberkelland.nl 1 & 2 

Stijn Kruisselbrink – Stijn@sportfederatieberkelland.nl 3 t/m 8