Taalproject

Het onderwerp van het taalproject dit jaar is Annie M.G. Schmidt. We zijn de afgelopen week al druk bezig geweest met het werken aan allerlei taalopdrachten rond dit thema.

Infobulletin september 2019

INFOBULLETIN SEPTEMBER

De eerste schooldagen

We zijn van start... aan het werk in de klas en samen spelen op het plein. Deze eerste weken staan in het teken van de gro...

Klaar voor de start...

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. In deze laatste vakantieweek is in de school hard gewerkt om maandag te kun...