We gaan weer beginnen!

We gaan weer van start!

De vakantie is voorbij gevlogen en deze week zijn we op school bezig om het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen. Klaslokalen en hallen worden ingeruimd, de vloer staat in de was, de pleinen zijn geveegd... we zijn bijna klaar voor de start.

   

Tijdens de teamvergadering hebben we o.a. gesproken over de corona maatregelen en de verruimingen die mogelijk zijn binnen onze schoolorganisatie. Gelukkig kan er steeds meer en we hopen dat deze trend doorgezet kan worden. In de onderstaande brieven staat meer te lezen over de organisatie bij de start van het jaar.

NIEUWSBRIEF START SCHOOLJAAR

BESLISBOOM VERSIE AUGUSTUS 2021

We wensen iedereen een gezond, leerzaam en boeiend schooljaar toe!

Team 'De Menno'

Naar het overzicht