Onderwijskundige dagen 2021 2022

Onderwijskundige dagen voor alle kinderen van school

Woensdag 27 oktober 2021

Woensdag 26 januari 2022

Vrijdag 15 april 2022

Woensdag 15 juni 2022

Vrijdag 8 juli 2022

 

Onderwijskundige dagen voor onderbouw tot en met groep 4:

Vrijdag 24 december 2021

Vrijdag 4 februari 2022

Vrijdag 3 juni 2022

Dit schooljaar zijn er wederom onderwijskundige dagen gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij. Het team gebruikt deze momenten voor studiebijeenkomsten (in het eigen team of binnen stichting Oponoa), scholing en onderwijskundige vergaderingen.

Een aantal van deze dagen zijn gepland met extern taal-leesdeskundige Willeke Evers. Zij verzorgt voor alle scholen van stichting Oponoa een traject in het kader van onderwijs in begrijpend lezen.

Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen.