Onderwijskundige dagen 2019 2020

Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 8:

Woensdag 9 oktober 2019 hele dag vrij

Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur vrij

Donderdag 12 maart 2020 vanaf 12.00 uur vrij

Vrijdag 10 april 2020 hele dag vrij

Maandag 22 juni 2020 hele dag vrij

Vrijdag 10 juli 2020 hele dag vrij 

* er is nog 1 middag vrij te plannen ten behoeve van een studiebijeenkomst, deze datum is nog niet bekend.

Onderwijskundige dagen voor groep A tot en met 4:

Vrijdag 6 december 2019

Vrijdag 20 december 2019

Vrijdag 31 januari 2020

Vrijdag 19 juni 2020