Activiteiten kalender

Onderwijskundige dag

Alle leerlingen zijn vrij

Start Kinderboekenweek

'Kom erbij' is het thema van de Kinderboekenweek 2018

Estinea Lezen

Enkele leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gaan voorlezen aan clienten van Estinea

Open Podium

Voorbeeld tekst.

Onderwijskundige dag

De kinderen van groep A, B, 3 en 4 zijn de hele dag vrij De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 zijn de middag vrij (vanaf 12.00 uur)

Kledinginzameling

Kledinginzameling Re Share Tot 9.00 uur kunt u zakken met gebruikte kleding inleveren op school.

10 minuten gesprekken

Elke middag worden er oudergesprekken gepland. Op dinsdag avond is er ook de mogelijkheid de leerkracht van uw kind te spreken. Indeling volgt.

Herfstvakantie