Activiteiten kalender

MR-vergadering

Het College van Bestuur zal een gedeelte van de vergadering aanwezig zijn. In verband hiermee is de aanvang gewijzigd in 19.00 uur

Muziekles voor groep 1 t/m 8 door vakleerkracht

Open Podium

Kinderen en/of groepen verzorgen een optreden op school. Indien uw kind meedoet ontvangt u hierover tijdig bericht, zodat u bij het optreden aanwezig kunt zijn

Onderwijskundige dag groep 1 t/m 4

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag vrij

Open huis 10.00 uur -12.00 uur

Kleuterkriebels

Laat uw kind op een leuke manier in de kleutergroepen kennis maken met samen spelen, bewegen en ontdekken. Tijd: 10.45 uur - 11.45 uur

Muziekles voor groep 1 t/m 8 door vakleerkracht

10-minuten gesprekken

Gesprekken vinden op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag plaats. Daarnaast op de donderdagavond

Volleybaltoernooi groep 5 t/m 8

Tijd 13.00 uur - 17.00 uur

Pickerhal bezet