Activiteiten kalender

Herfstvakantie

Activiteit Meergaarden

Een aantal leerlingen van groep 4 gaat eten en drinken met bewonder van de Meergaarden.

Kledinginzameling

Tot 9.00 uur kunt u kleding inleveren op school.

Sportuurtje

Na schooltijd sportief samen bezig zijn... info volgt

Technieklokaal groep 8

Project groep 7 en de Meergaarden

Opening tentoonstelling 'Bijna vergeten voorwerpen'

Schoonmaak avond

We maken gezamenlijk de school weer fris. Het is handig om ook zelf e.e.a. mee te nemen, denk daarbij aan: stofzuiger spullen voor het ramenlappen emmer

Vergadering OR

Aanvang 20.00 uur

Activiteit Meergaarden

Een groep kleuters gaat knutselen op de Meergaarden.

Open Podium

Optredens van kinderen voor de hele school en belangstellende ouders.