Doorstart basisonderwijs op 11 mei

Beste ouders, verzorgers

Na een hectische en intense periode gaan we vanaf 11 mei weer naar school. Hier verheugen we ons enorm op. Het zal fijn zijn de kinderen weer te zien en zo weer een stukje ‘normaal’ leven te kunnen oppakken.

Ook hopen we u te kunnen ontlasten, nadat u allemaal uw werk en thuisonderwijs heeft moeten combineren. Wellicht met zorgen om de gezondheid van uw gezin en familie of naasten. De corona is ook bij u allemaal niet voorbijgegaan. Een moeilijke en onwerkelijke tijd…

We hebben heel zorgvuldig gewerkt, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, om een goed doordacht en uitvoerbaar plan neer te zetten. Er zijn veel moeilijke keuzes en afwegingen gemaakt, naar beste eer en geweten en met de kennis van nu.

We maken ons echter zorgen over de continuïteit van de uitvoering. Indien een leerkracht afwezig is (i.v.m. ziekte van zichzelf of een huisgenoot), is het mogelijk dat de desbetreffende groep niet naar school kan komen en dus weer is aangewezen op thuisonderwijs. Dat hiermee de belasting ook weer bij u terechtkomt, lijkt daarbij niet te voorkomen.

We zijn er dus nog lang niet… maar een eerste begin kunnen we maken!

In de bijlage vindt u alles wat voor u van belang is bij de start op 11 mei.

We willen u vragen een aantal praktische zaken zelf met uw kind alvast te bespreken, zoals het handen wassen bij binnenkomst, welke deur de ingang wordt enz. Hierdoor kan uw kind zich ook alvast voorbereiden op zijn/haar ‘eerste’ schooldag.

We willen iedereen heel erg bedanken voor de tomeloze inzet, de leuke en grappige berichten, de lieve attenties, begrip en steun in de afgelopen periode. Dit heeft ons goed gedaan en geeft het vertrouwen dat we ook deze klus weer samen gaan klaren!

Tot ziens, groet Marjan Wolterink & team obs Menno ter Braak

 

INFORMATIEBRIEF OUDERS DOORSTART ONDERWIJS

 

PROTOCOL DOORSTART ONDERWIJS

 

BRIEF 8 MEI NOODOPVANG

Naar het overzicht