AFSCHEID JUF ALIE

Afscheid Alie ten Have

Precies 25 jaar nadat ze voor stichting Oponoa is gaan werken, neemt juf Alie afscheid van ‘de Menno’ en gaat ze het wat rustiger aandoen. Haar man Leo is al gestopt met werken en voortaan hebben ze tijd om samen te fietsen en klussen en tuinieren.

Zelf heeft ze aangegeven geen afscheidsreceptie o.i.d. te willen, maar als school willen we haar graag in het zonnetje zetten en haar afscheid vieren met een gezellige dag samen.

Dit doen we op de laatste schooldag: donderdag 11 juli. Dit is ook haar verjaardag, extra feestelijk dus. We houden de activiteiten nog even een geheim (al is dat moeilijk bij een kleuterjuf).

Ouders die afscheid willen nemen en mee willen vieren zijn van harte uitgenodigd om tijdens het podium te komen kijken en na afloop haar te spreken. Het podium start om 12.45 uur en duurt tot 13.30 uur.

Naar het overzicht