Groepsvorming

We zijn dit schooljaar gestart met de gouden weken. In deze eerste weken van het schooljaar staat de positieve groepsvorming centraal. Ieder jaar start het proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe samenstelling heeft onder leiding van de nieuwe leerkracht. Tijdens de gouden weken volgen we de groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten gedaan die passen bij de fase van groepsvorming.