Bezoek aan de boerderij

Wij hebben een bezoek gebracht aan melkveebedrijf Groot Wassink. Tijdens ons boerderijbezoek kregen we allerlei informatie over verschillende onderwerpen. Zo hebben we dingen geleerd over de melkput, over hoe inkuilen werkt en mochten we grondboren. Ook hebben we de koeien gevoerd! Het was een heel leuke en leerzame middag!